Historie kapely ...

 

Nejstarší dochovaná zpráva o hudbě a hudebnících z Bludova je v knize "Paměti Bludova"....

* Rod Knyplů, hudba řízená skladatelem Wohlrathem

* Hudba Ant. Spáčila (nar. 29.11.1847)

*1905 - několik hráčů  oddělením od Spáčila založilo hudbu Cirila Franka roz. 1886

*1918 vznikl Českou republikou průvod s hudbou pod ved. Fr. Pavlů, který se po zvolení stává kapelníkem

* pod jeho vedením hudba dosáhla mnoha úspěchů v různých hudebních soutěžích

*1.1.1922 zvolen kapelník Josef Peška, ale od 1.1.1923 se opět stává kapelníkem Fr. Pavlů

* hudba vystupovala nejčastěji v počtu 10-12 mužů

* 1928 počet členů kapely - 35

*1.11.1933 odchází Pavlů vyučovat, kapelnictví převzal Jan Valenta, avšak z důvodu nedůvery v peněžnictví byl zvolen kapelníkem Karel Pohl (1935)

*1937 dochází k okupaci českých zemí a veškerý hudební život byl přerušen

*1945 se obnovil v plném rozsahu

* Kapelníkem zůstává  Karel Pohl a Fr. Pavlů, který se vrátil do kapely,byl pověřen dirigentem

*3.10.1950 získává dechovka pod taktovkou Fr. Pavlů 1. místo v hudební soutěži a toto místo si udržela i v následujícíh letech

*1957 zemřel Karel Pohl, vedoucím byl zvolen Jos. Kašpar, který se stal zároveň i dirigentem a Fr. Pavlů tím končí veškerou činnost v kapele

* Dál se věnuje komponování a některé jeho pochody má dechovka v repertoáru

* Kašpar vedl dechovku do roku 1968

* Následoval Fr. Matějíček

*1969 se stal dirientem Jar. Mikuláš a Kašpar odchází

*Září 1977 - doba změn

* Fr. Matějíček se vzdal funkce kapelníka, a tím byl zvolen Oldřich Pavlů, syn Františka Pavlů, bývalého kapelníka

*Červenec 1979 -vedení převzal opět Fr. Matějíček

*1984 Matějíček požádal přítomné, aby byl sproštěn funkce kapelníka, stává se jím Jan Adámek, umělecký vedoucí Jos. Kašpar

* Stále se hrají lampionové průvody, oslavy....

*14.4.1987 zemřel bývalý kapelník Fr. Pavlů, ve věku 94 let

* V tu dobu zanechal hud. činnost Jos. Kašpar

*1988 se jako dirigent vrací Jos. Mikuláš, kapelníkem zůstává Jan Adámek

*Březen 1988 - umírá Fr. Matějíček

*1991 Koncem tohoto roku přišel do kapely mladý muzikant Miloš Příhoda (první současný muzikant), o rok později se chystá na vojnu

* Kapelníkem je stále Jan Adámek

 

* 1992 - stav muzikantů:

Ladislav Talášek, Vašek Váňa, Miloš Příhoda, Mirek Večeř, Jan Jašek, Eda Čikl, Josef Grus, Fr. Matějíček, Alois Finger, Láďa Příhoda, Jan Adámek, Standa Zatloukal

 

*1993 Na zkoušku někdy také chodí mladý klarinetista Josef Sedláček (druhý současný muzikant), kronika píše, že jako student řady kapely asi neposílí

* Červen 1993 zemřel Josef Kašpar

* Po několikaleté přestávce se do kapely vrací Olda Pavlů

* Září 1995 - pro pokročilý věk ukončil činnost v kapele Fr. Matějíček, patří mu dík ostatních členů kapely

Touto větou zakončil pan Eduard Čikl kroniku o Bludovské kapele....

 

* 1999 - 2011 od tohoto roku pokračuje v tradici DH Bludověnka pod vedením pana kapelníka Vladimíra Žváčka, kapela pravidelně zkouší a hraje na různých koncertech, oslavách a přehlídkách dechových hudeb v Česku i zahraničí.  Vladimír Žváček s obrovskou pílí a nasazením vede kapelu až do října roku  2011. V tomto měsíci  se s ním bohužel navždy rozloučila nejen Bludověnka, ale také obrovské množství muzikantů z okolních kapel a odešel na čestné místo do muzikantského nebe.

 

* 2012 - Do čela DH Bludověnky se dostává trumpetista Miloš Příhoda. 

V tomto období řady muzikantů posílili další hudebníci a pod vedením Miloše Příhody působí kapela dodnes.

.