Obsazení kapely

      

         Ivana Šůstková           Vendula Možíšová                  Aleš Peč                         Honza Večeř

                      Zpěv                                       Zpěv                                      Zpěv                                 Zpěv

                          

 

 

                   Miloš Příhoda                          Petr Linhart ml.                                              hledáme...        

                     Křídlovka 2                                Křídlovka 1, oblig, web                                Křídlovka 1

                   Kapelník                            Umělecký vedoucí

                                                     
 
                                    

 
 
 

          Petr Linhart st.               Věra Linhartová                Karel Bohdálek                   Zdeněk Sedláček

       Klarinet Es, manažer                      Klarinet B                                Tenor                                       Baryton

                      

 

 
 
 

          Ladislav Krejčí                      hledáme...                         Pavel Kozák                       Adam Kolář          

                Trubka 1 es                            Trubka 2 es                             Bastrubka                            Trombon mel.
                                                   

 

 
 
 

          Víťa Andrýsek                          hledáme...                                                            Petr Komosný

                     Tuba                                         Bicí                                                                       Zvukový technik                        

                
    
              
 
 
 
 
 

Externí členové a hráčská výpomoc

    

    Andrea Kouřilová                          Petr Štefaník                       Josef Novák      

  Zpěv                                          Bicí                                       Bicí